NĚKTERÉ NAŠE PRODUKTY

Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu újmy do výše 4,5 násobku platu.
Pojištění je určeno pro zaměstnance, kteří pracují ve společnosti na základě pracovní smlouvy...
Pojištění zahrnuje například bytové domy - včetně příslušenství, budovy a drobné vedlejší stavby, domy ve výstavbě a v rekonstrukci, stavební materiál sloužící k výstavbě a rekonstrukci, elektromotory sloužící k provozu domu...
 Pro klienty zajišťujeme komplexní servis, včetně auditu stávajících pojistných smluv. Následně provedeme ohodnocení rizika, zajistíme zpracování nabídek pojištění od renomovaných pojistitelů...
  
Pojištění je možné sjednat jak na konkrétní stavbu, tak formou roční smlouvy, která zahrnuje všechny projekty v rámci pojistného období. Je možné pojistit věcné škody na díle...
​​
Za pojištění majetku se považují:
Bytové domy včetně jejich příslušenství, Budovy a drobné vedlejší stavby. Bytové domy, stavební materiál sloužící k výstavbě a rekonstrukci...
 
 Pojištění profesní odpovědnosti je stanoveno právním předpisem, při výkonu vybraných profesí,
poskytováním odborných služeb:
Advokáti a notáři... 
VŠECHNY PRODUKTY
O Společnosti
Firma Dürl & Partner působí jako pojišťovací makléř od roku 1995. Od počátku se zaměřovala na pojištění společností a projektů s významným mezinárodním prvkem. Ačkoli se jedná o relativně malou firmu, přinejmenším z hlediska počtu zaměstnanců, je vysoce profesionální a svým klientům může nabídnout jedinečný přístup na evropský pojistný trh díky přímým kontaktům svých pracovníků po celé Evropské unii. Navzdory mezinárodnímu zaměření nezanedbáváme ani domácí klienty, o krytí jejichž rizik se staráme s nemenší péčí. Při své práci nezastupujeme žádnou pojišťovnu či pojišťovny, naopak zastupujeme své klienty, pro něž vyhledáváme a vyjednáváme to nejvhodnější a nejvýhodnější možné pojištění dostupné nejen v České republice, ale i u zahraničních pojistitelů.
více
Neváhejte nás kontaktovat
✉ info@duerlpartner.cz ✉