POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE
POJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE 
 • Pojištění vnitrostátní, mezinárodní i kabotážní přepravy (včetně kabotáže na území SRN)
 • Pojištění odpovědnosti a zasilatele v jedné pojistné smlouvě
 • Pojištění subdodavatelů (poddopravců a mezizasilatelů)
 • Možnost připojištění nadrozměrných nákladů, pozdního dodání
 • Pojištění hrubé nedbalosti řidiče dle § 29 bod 2 CMR​​
CARGO POJIŠTĚNÍ  – POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL – FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ
 • Majetkové pojištění všech zásilek při přepravě
 • Pojištění v rozsahu ALL RISK
 • Pojistné plnění až do výše 110 % náhrady škody a dopravného
 • Nulová spoluúčast
 • Pojištění je možné sjednat do většiny zemí světa, u některých destinací je nutný předchozí souhlas pojistitele
 • Kryto je pojištění přepravy všemi dopravními prostředky (silniční, námořní, letecká, železniční přeprava)
 • Pojištění kryje i náklady na společnou havárii u námořní nebo trajektové přepravy
  
Pojištění se vztahuje na poskytnutí finanční záruky nekryté jinými finančními instrumenty, vyplývající ze zákonem předepsané povinnosti – zákon 111/1994 Sb.

Dopravce musí být finančně způsobilý vůči svým závazkům, které mohou vzniknout z titulu provozování silniční dopravy.

Dopravce prokazuje disponibilitu roční účetní uzávěrkou za kalendářní rok. Pokud nedisponuje dostatečným kapitálem, může si sjednat pojištění FZD.
ZÁKLADNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ  
 • POV
 • HAV
PŘIPOJIŠTĚNÍ
 • Pojištění skel
 • Pojištění náhradního vozidla
 • Přírodní rizika
 • Zavazadla
 • Přímá likvidace
 • Pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje
 • Pojištění asistence
 • GAP