POJIŠTĚNÍ MAJETKU A BYTOVÝCH DOMŮ​​ 

 Za pojištěný majetek se považují:​​
 • Bytové domy, včetně jejich příslušenství
 • Budovy a drobné vedlejší stavby, které se nacházejí na stejném pozemku jako bytový dům
 • Bytové domy ve výstavbě, v rekonstrukci 
 • Stavební materiál, sloužící k výstavbě, rekonstrukci 
 • Stroje a elektronika
 • Elektromotory, sloužící k provozu domu  
  
 Pojistná nebezpečí jsou v rozsahu živelních rizik, odcizení,   vandalismu.
Doplňková připojištění:
 • Údržba a provoz bytového domu.  
 • Újma  
 • Spolupojištěné osoby  
 • Osoby vypomáhající pojištěnému při výstavbě 
 • Osoby pověřené stavebním dozorem při výkonu této činnost
 • Je možné připojistit i odpovědnost statutárního orgánu D&O 
 • Pojištění asistenčních služeb  
 • Osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k bytovému domu při výkonu této činnosti
 POJIŠTĚNÍ VÝSTAV 
SPECIÁLNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ
POJITĚNÍ ÚPADKU AGENTURY PRÁCE
 Pojištění záruky pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadu nevyplatil mzdu dočasně přidělenému zaměstnanci, pro něhož zprostředkovává zaměstnání v souladu s §14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.  

POJITĚNÍ ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE  
Pojištění povinné záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. a jeho úpravou dle zákona č 214/2006 Sb.  
 Doplňková pojištění:​​
 • Bytové domy, včetně jejich příslušenství
 • Budovy a drobné vedlejší stavby, které se nacházejí na stejném