POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI
 Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu újmy do výše 4,5 násobku platu.
Pojištění je určeno pro zaměstnance, kteří pracují ve společnosti na základě pracovní smlouvy.
Pojištění se dá sjednat s rozšířením krytí na škody způsobené řízením pracovních strojů, motorových vozidel.