P&I POJIŠTĚNÍ 
Díky dlouholetým zkušenostem a přímým kontaktům na anglický trh – Lloyd’s, kolébku pojištění lodí s více než třísetletou zkušeností a zároveň největší schopností inovace a přizpůsobení konkrétním potřebám současných majitelů lodí, si Vám dovolujeme nabídnout to nejlepší, co je na světovém trhu s pojištěním rekreačních lodí od člunů po velké námořní jachty k dispozici.
POJIŠTĚNÍ POSÁDEK LODÍ
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění léčebných výloh
 • Pojištění únosu
 • Pojištění nákladů na evakuaci při přírodní katastrofě
 • A možnost vyjednat další speciální pojistné krytí dle Vaší individuální potřeby
POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍCH
​LODÍ
(OD ČLUNŮ PO VELKÉ NÁMOŘNÍ JACHTY)
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ
(tedy „havarijní“ či „kasko“ pojištění)
POJIŠTĚNÍ POSÁDEK LODÍ
Dostatečná pojistná částka i rozsah pojistného krytí.
Velkorysý rozsah allriskového (všerizikového) pojištění s minimem výluk.
 • Pojištění osobních věcí na palubě
 • Pojištění zvláštního vybavení a uměleckých předmětů na palubě
 • Úrazové pojištění
 • Ubytování, cestování a návrat v případě, že se loď v důsledku pojistné události stane neobyvatelnou
 • Léčebné výlohy pro úrazy související s pojistnou událostí
 • Pojištění válečných rizik
 •  A možnost vyjednat další speciální pojistné krytí dle Vaší individuální potřeby
 • Velmi sofistikovaná a intenzivní pojistná ochrana širokého rozsahu pro majitele luxusních jachet s velmi vysokými limity pojistného krytí a výjimečnou možností přizpůsobení Vašim konkrétním potřebám – luxusní pojištění pro majitele luxusních jachet.