POJIŠTĚNÍ STAVEB A DOMÁCNOSTI
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Pojištění nemovitosti kryje případné škody na nemovitosti a ostatních stavbách, které náleží k hlavní nemovitosti (bazén, garáž, skleník, FVE). Kryje škody způsobené živelními nebezpečími odcizením, vandalismem.
Do pojištění je zahrnuto i pojištění skel.
Dále je možné pojistit atmosférické srážky, škody způsobené hlodavci, náhradu na ztrátu vody, pojištění zahradní architektury.
Do pojištění domácnosti jsou zahrnuty všechny věci movité, cennosti, včetně elektroniky, pojištění je sjednáno v rozsahu živelních rizik, odcizení, vandalismu a volitelných připojištění .
Pojištění elektronických zařízení je rozšířeno o pojištění přepětí a indukce.
Nabídky pojistitelů jsou v rozsahu od low cost, až po možnost sjednání nejširšího rozsahu krytí s možností navýšení limitů u doplňkových pojištění.
Pojištění odpovědnosti zahrnuje újmy, které jsou způsobeny třetí osobě v souvislosti s držbou nemovitosti, provozem zařízení domácnosti, při zábavě, rekreačním sportu. Pojistná ochrana se vztahuje na všechny členy domácnosti, včetně odpovědnosti z vlastnictví zvířete.
Pojistné krytí lze rozšířit i na odpovědnost z titulu nájemce na nebo nájemníka nemovitosti.