POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI
 Pojištění profesní odpovědnosti je stanoveno právním předpisem, při výkonu vybraných profesí, poskytováním odborných služeb:
 • ​​ Odpovědnost provozovatele nestátního zdravotnického zařízení
 • – dle zákona č.372/2011 Sb.
  o zdravotních službách. Dále pojištění zdravotní péče – ošetřovatelské, poradenské, diagnostické, rehabilitační, lázeňské, lékárenské péče.  Dle příslušných ustanovení zákona
  č. 166/1999 Sb. o veterinární  péči.
    

 • Insolvenční  správce
 • – dle příslušných ustanovení zákona 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.


 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • – dle příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.
        o sociálních službách.
 • Advokáti a notáři
 • – dle příslušných ustanovení zákona 85/1966 Sb. o advokacii a dle zákona č. 358/1992 Sb. o notářích.
    

 • Auditoři, daňoví poradci a účetní
 • – dle příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb.
        o auditorech a dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství,            dále dle zákona
        č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
  

 • Autorizovaní architekti a technici činí ve výstavbě
 • - dle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • Makléři, agenti, likvidátoři, zprostředkovatelé
 • - dle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných události