SPECIÁLNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ
POJITĚNÍ ÚPADKU AGENTURY PRÁCE
POJIŠTĚNÍ D&O (pojištění statutárních orgánů společnosti)  
 Pojištění záruky pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadu nevyplatil mzdu dočasně přidělenému zaměstnanci, pro něhož zprostředkovává zaměstnání v souladu s §14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.  

Pojištění se vztahuje na:
  • Náklady na úhradu finanční škody
  • Náklady na šetření
  • Náklady na očištění dobrého jména
  • Retroaktivní krytí pro všechny členy společnosti
  • Sublimit pro osobní a rodinné výdaje
  • Veřejnoprávní pokuty, penále
  
POJITĚNÍ ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE  
Pojištění povinné záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. a jeho úpravou dle zákona č 214/2006 Sb.  
DALŠÍ TYPY POJIŠTĚNÍ 
  • Pojištění nekonání akce
  • Pojištění bankovních rizik
  • Ukončení kariéry sportovců
  • Pojištění Hole in One